Câu 3 trang 72 SGK Công nghệ 11


  So sánh sự khác nhau giữa phương pháp chiếu góc thứ nhất và góc thứ ba.Trả lời:- Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất:Vật thể nằm trước mặt phẳng chiếu đối với người quan sátVị trí các hình chiếu: Hình chiếu bằng đặt dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh...

  So sánh sự khác nhau giữa phương pháp chiếu góc thứ nhất và góc thứ ba.

  Trả lời:

  – Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất:

  Vật thể nằm trước mặt phẳng chiếu đối với người quan sát

  Vị trí các hình chiếu: Hình chiếu bằng đặt dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt bên phải hình chiếu đứng

  – Trong phương pháp chiếu góc thứ ba:

  Vật thể nằm sau mặt phẳng chiếu đối với người quan sát

  Vị trí các hình chiếu: Hình chiếu bằng đặt trên hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt bên trái hình chiếu đứng