Câu 4.17 trang 27 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


Có bạn nói rằng đã gặp hiện tượng khi cầm một đèn ống đi dưới một đường dây điện cao thế thì thấy đèn ống phát sáng. Hiện tượng đó có thể xảy ra không? Tại sao?GiảiHiện tượng này có thể xảy ra. Nguyên nhân do dòng điện xoay chiều...

Có bạn nói rằng đã gặp hiện tượng khi cầm một đèn ống đi dưới một đường dây điện cao thế thì thấy đèn ống phát sáng. Hiện tượng đó có thể xảy ra không? Tại sao?

Giải

Hiện tượng này có thể xảy ra. Nguyên nhân do dòng điện xoay chiều trong dây điện cao thế có thể phát ra sóng điện từ khá mạnh, có thể làm cho các electron có trong đèn chuyển động mạnh, gây ion hóa các phân tử khí trong đèn, kích thích sự phát sáng, tương tự như khi ta đặt vào hai đầu đèn một hiệu điện thế.