Câu 4.25 trang 209 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12


  Chứng minh rằng số thực a < 0 chỉ có hai căn bậc hai phức là \( \pm i\sqrt {|a|} \)Hướng dẫn làm bàiGiả sử z là một căn bậc hai của a, ta có z2 = a. Vì a < 0 nên: \(a =  - |a| =  - {(\sqrt {|a|} )^2}\)Từ...

  Chứng minh rằng số thực a < 0 chỉ có hai căn bậc hai phức là \( \pm i\sqrt {|a|} \)

  Hướng dẫn làm bài

  Giả sử z là một căn bậc hai của a, ta có z2 = a. Vì a < 0 nên:

   \(a =  – |a| =  – {(\sqrt {|a|} )^2}\)

  Từ đó suy ra:

   \({z^2} =  – {(\sqrt {|a|} )^2}\)

  \(\Rightarrow  {z^2} + {(\sqrt {|a|} )^2} = 0\)

  \(\Rightarrow  (z + i\sqrt {|a|} )(z – i\sqrt {|a|} ) = 0\)

  Vậy \(z = i\sqrt {|a|} \)  hay \(z =  – i\sqrt {|a|} \).