Câu 4.3 trang 25 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


Tìm phát biểu sai về điện trường:A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy ở các điểm lân cận.B. Một điện  trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường ở các điểm lân cận.C. Điện trường và từ trường không...

Tìm phát biểu sai về điện trường:

A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy ở các điểm lân cận.

B. Một điện  trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường ở các điểm lân cận.

C. Điện trường và từ trường không đổi theo thời gian cùng có các đường sức là những đường cong khép kín.

D. Đường sức của điện trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức từ của từ trường biến thiên.

Giải

Chọn đáp án C