Câu 4.42 trang 211 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12


  Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn  \(| z – (3 – 4i)| = 2\).(Đề thi Đại học năm 2009, khối D)Hướng dẫn làm bàiĐặt \(z = x + yi\). Từ \(|z – (3 – 4i)| = 2\) suy...

  Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn  \(| z – (3 – 4i)| = 2\).

  (Đề thi Đại học năm 2009, khối D)

  Hướng dẫn làm bài

  Đặt \(z = x + yi\). Từ \(|z – (3 – 4i)| = 2\) suy ra:

  \({(x – 3)^2} + {(y + 4)^2} = 4\)

  Các điểm biểu diễn z nằm trên đường tròn tâm I(3; -4) bán kính 2.