Câu 4.44 trang 211 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12


  Tìm số phức z thỏa mãn:  \(|z - (2 + i)| = \sqrt {10} \)  và   \(z\bar z = 25\)(Đề thi đại học năm 2009, khối B)Hướng dẫn làm bàiĐặt \(z = x  + yi\). Từ điều kiện của đầu bài ta được:\({(x – 2)}^2 + {(y – 1)}^2 =...

  Tìm số phức z thỏa mãn:  \(|z – (2 + i)| = \sqrt {10} \)  và   \(z\bar z = 25\)

  (Đề thi đại học năm 2009, khối B)

  Hướng dẫn làm bài

  Đặt \(z = x  + yi\). Từ điều kiện của đầu bài ta được:

  \({(x – 2)}^2 + {(y – 1)}^2 = 10\)  và   \(x^2 + y^2 = 25\)

  Đáp số: z = 5 và  \(z = 3 + 4i\)