Câu 4.46 trang 211 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12


  Tìm số phức z thỏa mãn:  \(|z| = \sqrt 2 \) và z2  là số thuần ảo.(Đề thi Đại học năm 2010, khối D).Hướng dẫn làm bàiĐặt  z = x  + yi. Từ điều kiện của đầu bài ta có:  \(x =  \pm y\)  và \({x^2} + {y^2} = 2\)Vậy  \(z...

  Tìm số phức z thỏa mãn:  \(|z| = \sqrt 2 \) và z2  là số thuần ảo.

  (Đề thi Đại học năm 2010, khối D).

  Hướng dẫn làm bài

  Đặt  z = x  + yi. Từ điều kiện của đầu bài ta có:  \(x =  \pm y\)  và \({x^2} + {y^2} = 2\)

  Vậy  \(z \in {\rm{\{ }}1 + i;1 – i; – 1 + i; – 1 – i\} \).