Câu 4.5 trang 25 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


Chọn phát biểu đúng về điện từ trường trong khung dao động.A. Điện từ trường biến thiên trong tụ điện sinh ra một từ trường đều, giống như từ trường ở khe của nam châm hình chữ UB. Trong khoảng không gian giữa hai bản tụ điện có một từ...

Chọn phát biểu đúng về điện từ trường trong khung dao động.

A. Điện từ trường biến thiên trong tụ điện sinh ra một từ trường đều, giống như từ trường ở khe của nam châm hình chữ U

B. Trong khoảng không gian giữa hai bản tụ điện có một từ trường do điện trường biến thiên trong tụ điện sinh ra.

C. Trong khoảng không gian giữa hai bản tụ điện không có dòng điện do các điện tích chuyển động gây nên, do đó không có từ trường.

D. Trong lòng cuộn cảm chỉ có từ trường, không có điện trường

Giải

Chọn đáp án B