Câu 4.9 trang 26 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


Khi một quả cầu mang điện đang chuyển động tịnh tiến với vận tốc \(\overrightarrow v \) (Hình 4.2) thì có xuất hiện điện từ trường không? Hãy vẽ các đường sức của điện trường và từ trường nếu có.GiảiCó xuất hiện điện từ trường vì ở đây có điện...

Khi một quả cầu mang điện đang chuyển động tịnh tiến với vận tốc \(\overrightarrow v \) (Hình 4.2) thì có xuất hiện điện từ trường không? Hãy vẽ các đường sức của điện trường và từ trường nếu có.

Câu 4.9 trang 26 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao

Giải

Có xuất hiện điện từ trường vì ở đây có điện trường biến thiên (trong hệ quy chiếu gần với Trái Đất). Ta có thể xác định đường sức của điện trường và của từ trường bằng cách coi như có “một dòng điện” theo chiều chuyển động của quả cầu. (Hình 4.2G). Áp dụng quy tắc cái đinh ốc, ta sẽ vẽ được  các đường sức từ, rồi suy ra các đường sức điện tiếp theo,…

Câu 4.9 trang 26 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao