Câu 4 trang 53 Vở bài tập Lịch sử 5


    Vì sao chiến thắng của quân và dân ta trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 ở Hà Nội và các thành phố khác được gọi là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”?Trả lời:  Đây là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử không quân Mĩ và là...

    Vì sao chiến thắng của quân và dân ta trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 ở Hà Nội và các thành phố khác được gọi là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”?

    Trả lời: 

    Đây là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử không quân Mĩ và là chiến thắng oanh liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ miền Bắc của nhân dân ta. Do tầm vóc vĩ đại của chiến thắng oanh liệt này nên quân dân ta và dư luận thế giới đã gọi đây là trận “Điện Biên Phủ trên không”.