Câu 4 trang 57 Vở bài tập Lịch sử 5


  Quan sát hình dưới đây:Bức kí họa ngày 30-4-1975Bức kí họa trên phản ánh điều gì?Trả lời: Bức kí họa phản ánh không khí vui mừng, hân hoan của quân và dân ta trong ngày 30-4-1975.

  Quan sát hình dưới đây:

  Câu 4 trang 57 Vở bài tập Lịch sử 5

  Bức kí họa ngày 30-4-1975

  Bức kí họa trên phản ánh điều gì?

  Trả lời:

  Bức kí họa phản ánh không khí vui mừng, hân hoan của quân và dân ta trong ngày 30-4-1975.