Câu 4 trang 59 Vở bài tập Lịch sử 5


  Hãy điền những nội dung phù hợp vào các chỗ trống (….) trong bảng.Nội dungQuyết định của Kì họp thứ I Quốc hội khóa VITên nước Quốc kì Quốc ca Thủ đô Thành phố Sài Gòn – Gia Định Trả lời: Nội dungQuyết định của Kì họp thứ I Quốc hội khóa VITên nướcCộng hòa...

  Hãy điền những nội dung phù hợp vào các chỗ trống (….) trong bảng.

  Nội dung

  Quyết định của Kì họp thứ I Quốc hội khóa VI

  Tên nước

   

  Quốc kì

   

  Quốc ca

   

  Thủ đô

   

  Thành phố Sài Gòn – Gia Định

   

  Trả lời:

  Nội dung

  Quyết định của Kì họp thứ I Quốc hội khóa VI

  Tên nước

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Quốc kì

  Lá cờ đỏ sao vàng

  Quốc ca

  Tiến quân ca

  Thủ đô

  Hà Nội

  Thành phố Sài Gòn – Gia Định

  Đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh

   BaitapSachgiaokhoa.com