Câu 4 trang 61 Vở bài tập Lịch sử 5


  Điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng, chữ S vào ô ☐ trước ý sai.☐ Nhờ đập ngăn nước Hòa Bình, đồng bằng Bắc Bộ thoát khỏi những trận lụt khủng khiếp.☐ Nhà máy thủy điện Hòa Bình là một trong những công trình thủy điện lớn bậc...

  Điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng, chữ S vào ô ☐ trước ý sai.

  ☐ Nhờ đập ngăn nước Hòa Bình, đồng bằng Bắc Bộ thoát khỏi những trận lụt khủng khiếp.

  ☐ Nhà máy thủy điện Hòa Bình là một trong những công trình thủy điện lớn bậc nhất ở châu Á.

  ☐ Từ Hòa Bình, nguồn điện đã về tới mọi miền Tổ quốc.

  ☐ Nhà máy Thủy điện Hòa Bình cung cấp nước chống hạn cho toàn bộ các tỉnh miền Bắc.

  Trả lời: 

  Đ Nhờ đập ngăn nước Hòa Bình, đồng bằng Bắc Bộ thoát khỏi những trận lụt khủng khiếp.
  Đ Nhà máy thủy điện Hòa Bình là một trong những công trình thủy điện lớn bậc nhất ở châu Á.
  Đ Từ Hòa Bình, nguồn điện đã về tới mọi miền Tổ quốc.
  S Nhà máy Thủy điện Hòa Bình cung cấp nước chống hạn cho toàn bộ các tỉnh miền Bắc.