Câu 4 trang 72 SGK Công nghệ 11


  Thế nào là hình cắt và mặt cắt? Hình cắt và mặt cắt dùng để làm gì?Trả lời:-  Hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt gọi là mặt cắt.- Hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể sau mặt...

  Thế nào là hình cắt và mặt cắt? Hình cắt và mặt cắt dùng để làm gì?

  Trả lời:

  –  Hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt gọi là mặt cắt.

  – Hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt, gọi là hình cắt.

  – Mặt cắt dùng để biểu diễn tiết diện vuông góc của vật thể. Dùng trong trường hợp vật thể có nhiều lỗ, rãnh.

  Hình cắt: có 3 loại

  + Hình cắt toàn bộ: sử dụng một mặt phẳng cắt dùng để biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể.

  + Hình cắt bán phần: Hình biểu diễn gồm nửa hình cắt ghép với nửa hình chiếu, đường phân cách là đường tâm. Dùng để biểu diễn vật thể đối xứng.

  + Hình cắt cục bộ: biểu diễn một phần của vật thể dưới dạng hình cắt, đường giới hạn vẽ bằng nét lượn sóng.