Câu 5.1 trang 29 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


  Chọn phát biểu đúng.A. Dòng điện có cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian là dòng điện xoay chiều.B. Cường độ dòng điện và điện áp ở hai đầu đoạn mạch xoay chiều luôn lệch pha nhau.C. không thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện.D. Cường...

  Chọn phát biểu đúng.

  A. Dòng điện có cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian là dòng điện xoay chiều.

  B. Cường độ dòng điện và điện áp ở hai đầu đoạn mạch xoay chiều luôn lệch pha nhau.

  C. không thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện.

  D. Cường độ hiệu dụng của dòng xoay chiều bằng một nửa giá trị cực đại của nó.

  Giải

  Chọn đáp án C

  Bài tập cùng chuyên mục