Câu 5.10 trang 32 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


  Chọn phát biểu đúng.A. Dòng điện xoay chiều một pha chỉ do máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra.B. Suất điện động của máy phát điện xoay chiều tỉ lệ với tốc độ quay của roto.C. Dòng điện do máy phát xoay chiều tạo ra luôn có tần...

  Chọn phát biểu đúng.

  A. Dòng điện xoay chiều một pha chỉ do máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra.

  B. Suất điện động của máy phát điện xoay chiều tỉ lệ với tốc độ quay của roto.

  C. Dòng điện do máy phát xoay chiều tạo ra luôn có tần số bằng số vòng quay trong một giây của roto.

  D. Chỉ có dòng điện xoay chiều ba pha mới tạo ra được từ trường quay.

  Giải

  Chọn đáp án B

  Bài tập cùng chuyên mục