Câu 5.11 trang 32 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


  Biện pháp nào sau đây không góp phần tăng hiệu suất của máy biến áp?A. Dùng lõi sắt có điện trở suất nhỏB. Dùng dây có điện trở suất nhỏ làm dây quấn biến ápC. Dùng lõi sắt gồm nhiều lá sắt mỏng ghép cách điện với nhau.D. Đặt các...

  Biện pháp nào sau đây không góp phần tăng hiệu suất của máy biến áp?

  A. Dùng lõi sắt có điện trở suất nhỏ

  B. Dùng dây có điện trở suất nhỏ làm dây quấn biến áp

  C. Dùng lõi sắt gồm nhiều lá sắt mỏng ghép cách điện với nhau.

  D. Đặt các lá sắt của lõi sắt song song với mặt phẳng chứa các đường sức từ.

  Giải

  Chọn đáp án  A.

  Bài tập cùng chuyên mục