Câu 5.12 trang 32 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


  Để giảm công suất hao phí trên một đường dây tải điện xuống bốn lần mà không thay đổi công suất truyền đi, ta cần áp dụng biện pháp nào nêu sau đây?A. Tăng điện áp giữa hai đầu đường dây tại trạm phát điện lên bốn lầnB. Tăng điện...

  Để giảm công suất hao phí trên một đường dây tải điện xuống bốn lần mà không thay đổi công suất truyền đi, ta cần áp dụng biện pháp nào nêu sau đây?

  A. Tăng điện áp giữa hai đầu đường dây tại trạm phát điện lên bốn lần

  B. Tăng điện áp giữa hai đầu đường dây tại trạm phát điện lên hai lần

  C. Giảm đường kính tiết diện dây đi bốn lần

  D. Giảm điện trở đường dây đi hai lần

  Giải

  Chọn đáp án  B.

  Bài tập cùng chuyên mục