Câu 5.2 trang 29 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


  Biểu thức của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện qua nó lần lượt là: \(u = {U_0}\cos 100\pi t(V)\,\,;\,i = {I_0}\cos \left( {100\pi t + {\pi  \over 6}} \right)\,(A).\) Trong nửa chu kì đầu tiên (tính từ lúc t = 0), khi điện áp...

  Biểu thức của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện qua nó lần lượt là: \(u = {U_0}\cos 100\pi t(V)\,\,;\,i = {I_0}\cos \left( {100\pi t + {\pi  \over 6}} \right)\,(A).\) Trong nửa chu kì đầu tiên (tính từ lúc t = 0), khi điện áp có giá trị là u ghi ở cột trái thì cường độ dòng điện là i ghi ở cột phải. Hãy ghép các giá trị tương ứng của hai cột với nhau.

  1. \(u = {U_0}\)                             a) \(i = {{{I_0}} \over {\sqrt 2 }}\)

  2. \(u = {{\sqrt 3 } \over 2}{U_0}\)                        b) \(i = {{\sqrt 3 } \over 2}{I_0}\)

  3. \(u = {1 \over 2}{U_0}\)                          c) \(i = {{{I_0}} \over 2}\)

                                               d) \(i = {I_0}\)

                                               e) i = 0.

  Giải

  1 – b; 2 – c; 3 – e

  Bài tập cùng chuyên mục