Câu 5.3 trang 29 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


  Công suất của dòng điện xoay chiều trên một đoạn mạch được tính bằng công thức sau đây?A. \(P = UI\)                                                    B. \(P = Z{I^2}\) C. \(P = Z{I^2}\cos \varphi \)                                      D. \(P = R{I^2}\cos \varphi.\)GiảiChọn đáp án C

  Công suất của dòng điện xoay chiều trên một đoạn mạch được tính bằng công thức sau đây?

  A. \(P = UI\)                                                   

  B. \(P = Z{I^2}\)

  C. \(P = Z{I^2}\cos \varphi \)                                     

  D. \(P = R{I^2}\cos \varphi.\)

  Giải

  Chọn đáp án C

  Bài tập cùng chuyên mục