Câu 5.7 trang 31 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


  Cần ghép một tụ điện nối tiếp với các phần tử khác theo cách nào dưới đây, để được đoạn mạch xoay chiều mà cường độ dòng điện qua nó trễ pha \({\pi  \over 4}\) so với điện áp hai đầu đoạn mạch? Biết tụ điện trong đoạn mạch này...

  Cần ghép một tụ điện nối tiếp với các phần tử khác theo cách nào dưới đây, để được đoạn mạch xoay chiều mà cường độ dòng điện qua nó trễ pha \({\pi  \over 4}\) so với điện áp hai đầu đoạn mạch? Biết tụ điện trong đoạn mạch này có dung kháng \(20\Omega \).

  A. Một cuộn cảm thuần có cảm kháng bằng \(20\Omega \).

  B. Một điện trở thuần có độ lớn bằng \(20\Omega \).

  C. Một điện trở thuần có độ lớn bằng \(40\Omega \) và một cuộn cảm thuần có cảm kháng bằng \(20\Omega \).

  D. Một điện trở thuần có độ lớn bằng \(20\Omega \) và một cuộn cảm thuần có cảm kháng bằng \(40\Omega.\).

  Giải

  Chọn đáp án D

  Bài tập cùng chuyên mục