Câu 5.8 trang 31 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


  Một đoạn mạch RLC nối tiếp có cường độ dòng điện sớm pha so với điện áp một góc \({\pi  \over 4}\). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch không đổi. Câu nào sau đây đúng với đoạn mạch này?A. Trong đoạn mạch không thể có cuộn cảm.B....

  Một đoạn mạch RLC nối tiếp có cường độ dòng điện sớm pha so với điện áp một góc \({\pi  \over 4}\). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch không đổi. Câu nào sau đây đúng với đoạn mạch này?

  A. Trong đoạn mạch không thể có cuộn cảm.

  B. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0.

  C. Nếu tăng công suất dòng điện lên một lượng nhỏ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở giảm.

  D. Nếu tăng tần số của dòng điện lên một lượng nhỏ thì thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua đoạn mạch tăng.

  Giải

  Chọn đáp án D

  Bài tập cùng chuyên mục