Câu 5.9 trang 32 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


  Trong đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Tăng dần tần số dòng điện và giữ nguyên các thông số khác của mạch, kết luận nào sau đây không đúng?A. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm.B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm.C. Điện...

  Trong đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Tăng dần tần số dòng điện và giữ nguyên các thông số khác của mạch, kết luận nào sau đây không đúng?

  A. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm.

  B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm.

  C. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện tăng.

  D. Điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm.

  Giải

  Chọn đáp án C

  Bài tập cùng chuyên mục