Câu 5 trang 53 Vở bài tập Lịch sử 5


  Sưu tầm và chép lại một số lời bài hát nói về chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”.Trả lời:  Bài hát: “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” Nhạc sĩ: Phạm Tuyên“Hà nội đây! đế quốc Mỹ có nghe chăng  Câu trả lời của Hà Nội chúng ta Đâu...

  Sưu tầm và chép lại một số lời bài hát nói về chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”.

  Trả lời: 

  Bài hát: “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” 

  Nhạc sĩ: Phạm Tuyên

  “Hà nội đây! đế quốc Mỹ có nghe chăng 

  Câu trả lời của Hà Nội chúng ta

  Đâu chỉ vì non nước riêng này

  Phất ngọn cờ sao chính nghĩa.

  Hà Nội ơi, trong bom đạn vẫn ngời ánh sáng tương lai

  Ghi chiến công tuyệt vời

  Một Điện Biên sáng chói, Hà Nội ơi”.