Câu 5 trang 63 Vở bài tập Lịch sử 5


  Kể tên một số bài hát ca ngợi Bác Hồ.Trả lời: - "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn các em nhi đồng" (Phong Nhã)- "Bác đang cùng chúng cháu hành quân" (Huy Thục)- “Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên" (Lê Lôi)- "Bác Hồ, một tình yêu bao la"...

  Kể tên một số bài hát ca ngợi Bác Hồ.

  Trả lời:

  – “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn các em nhi đồng” (Phong Nhã)

  – “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” (Huy Thục)

  – “Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên” (Lê Lôi)

  – “Bác Hồ, một tình yêu bao la” (Thuận Yến).

  – “Bác Hồ – Người cho em tất cả” (Hoàng Long, Hoàng Lân, thơ Phong Thu)

  – “Bác Hồ trên đỉnh Trường Lệ” (Lê Đăng Khoa)