Câu 5 trang 72 SGK Công nghệ 11


    Thế nào là hình chiếu trục đo? Hình chiếu trục đo dùng để làm gì?Trả lời:Hình chiếu trục đo: Là hình biểu diễn ba chiều của vật thể được xây dựng trên cơ sở phép chiếu song song. 

    Thế nào là hình chiếu trục đo? Hình chiếu trục đo dùng để làm gì?

    Trả lời:

    Hình chiếu trục đo: Là hình biểu diễn ba chiều của vật thể được xây dựng trên cơ sở phép chiếu song song.