Câu 6 trang 72 SGK Công nghệ 11


  Hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân các thông số như thế nào?Trả lời:- Hình chiếu trục đo vuông góc đều+ Góc trục đo:X’O’Y’ = Y’O’Z’ = X’O’Z’ = 120o+ Hệ số biến dạng:p = q = r = 1- Hình chiếu...

  Hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân các thông số như thế nào?

  Trả lời:

  – Hình chiếu trục đo vuông góc đều

  + Góc trục đo:

  X’O’Y’ = Y’O’Z’ = X’O’Z’ = 120o

  + Hệ số biến dạng:

  p = q = r = 1

  – Hình chiếu trục đo của hình tròn:

  + Góc trục đo:

  X’O’Y’ = Y’O’Z’ = 135o

  X’O’Z’ = 90o

  + Hệ số biến dạng:

  p = r = 1

  -q = 0,5