Câu 8 trang 72 SGK Công nghệ 11


  Bản vẽ kĩ thuật có vai trò như thế nào trong thiết kế?Trả lời:Vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với thiết kế:+ Giai đoạn hình thành ý tưởng: Vẽ sơ đồ hoặc phác họa sản phẩm.+ Giai đoạn thu thập thông tin: Đọc các bản vẽ liên quan...

  Bản vẽ kĩ thuật có vai trò như thế nào trong thiết kế?

  Trả lời:

  Vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với thiết kế:

  + Giai đoạn hình thành ý tưởng: Vẽ sơ đồ hoặc phác họa sản phẩm.

  + Giai đoạn thu thập thông tin: Đọc các bản vẽ liên quan đến sản phẩm khi thiết kế, lập các bản vẽ khác của sản phẩm.

  + Giai đoạn thẩm định: Trao đổi ý kiến thông qua các bản vẽ thiết kế sản phẩm

  + Giai đoạn lập hồ sơ kỹ thuật: Lập các bản vẽ tổng thể và chi tiết của sản phẩm