Câu 9 trang 72 SGK Công nghệ 11


  Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp dùng để làm gì?Trả lờiBản vẽ chi tiết:+ Nội dung: Bản vẽ chi tiết thể hiện hình dạng, kích thứoc và các yêu cầu kĩ thuật của chi tiết.+ Công dụng: Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra...

  Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp dùng để làm gì?

  Trả lời

  Bản vẽ chi tiết:

  + Nội dung: Bản vẽ chi tiết thể hiện hình dạng, kích thứoc và các yêu cầu kĩ thuật của chi tiết.

  + Công dụng: Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết

  Bản vẽ lắp:

  – Nội dung: Bản vẽ lắp trình bày hình dạng và vị trí tương quan của một nhóm chi tiết được lắp với nhau.

  – Công dụng: Bản vẽ lắp dùng để lắp ráp các chi tiết.