Câu cảm thán


I. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THỨC VÀ CHỨC NĂNG   - Trong những đoạn trích trên, các câu sau là câu cảm thán:   + Hỡi ơi lão Hạc! (đoạn a)   + Than ôi! - Đặc điểm hình thức cho biết đó là câu...
Lời giải chi tiếtI - Đặc điểm hình thức và chức năngĐọc những đoạn trích sau và trả lời câu hỏi.a) Hỡi ơi lão Hạc! Thì ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm liều như ai hết… Một người...