Câu cầu khiến


I. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THỨC VÀ CHỨC NĂNGCâu 1. a. câu cầu khiến:- Thôi đừng lo lắng. Cứ về đi (đoạn a).- Đi thôi con (đoạn b).   Đặc điểm hình thức: những từ cầu khiến: đừng, … đi, thôi.b. Những câu...
Lời giải chi tiếtI. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THỨC VÀ CHỨC NĂNGCâu 1.  Đọc những đoạn trích sau và trả lời câu hỏi.a) Ông lão chào con cá và nói:- Mụ vợ tôi lại nổi cơn điên rồi. Nó không muốn làm...