Câu ghép


I. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂU GHÉP1.* Câu 1: Tôi//quên thế nào được, những cảm giác//... nảy nở (trong lòng tôi)//như mấy cành//..đãng⟶ Cụm C - V lớn (nòng cốt)Tôi/quên... quang đãng- Cụm C - V làm bổ ngữ cho ĐT “quên”:...
Lời giải chi tiếtI. Đặc điểm câu ghépĐọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại...