Câu ghép (tiếp theo)


I. QUAN HỆ Ý NGHĨA GIỮA CÁC VẾ CÂU GHÉP1.        - quan hệ nhân quả.2. - Quan hệ nguyên nhân - Quan hệ tăng tiến - Quan hệ lựa chọn - Quan hệ giải thíchII.LUYỆN TẬP1.a) Quan hệ ý nghĩa giữa vế thứ...
Lời giải chi tiếtI. QUAN HỆ Ý NGHĨA GIỮA CÁC VẾ CÂU1. Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu trong câu ghép sau đây là quan hệ gì? Trong mối quan hệ đó, mỗi vế câu biểu thị ý...