Câu hỏi ôn tập sinh


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)Câu A: Hãy chọn 1 đáp án đúng cho câu sau đây:Câu 1. Cây mọc tốt trên đất có nhiều mùn vì:A. trong màn có chứa nhiều không khí.B mùn là hợp chất...
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm) Câu I. Hãy chọn 1 đáp án đúng cho mỗi câu sau:Câu 1. Nhờ tính cảm ứng nên thực vật có khả năng:A. Dự đoán sự thay đổi môi trưởng xung quanh.B....
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HỌC KÌ IIHãy chọn 1 đáp án đúng cho các câu hỏi sau:Câu 1. ở động vật đơn bào thức ăn được:A. tiêu hoá ngoại bào.B. tiêu hoá nội bào.C. biến đổi cơ học...
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HỌC KÌ ICâu 1. Khi môi trường quá axit (chua) rễ cây trên cạn thích nghi bằng cáchA. Rễ cây sinh trưởng nhanh về chiều sâu, phân nhánh chiếm chiều rộng.B. lông hút biến...
Đề bàiCâu 1. Sinh sản là gì? Sinh sản vô tính là gì?Câu 2. Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.Lời giải chi tiếtCâu 1:Có hai hình thức sinh sản vô tính ở thực vật:- Sinh...
Đề bàiCâu 1. Nêu những ưu điểm của các phương pháp nhân giống vô tínhCâu 2. Phân biệt hai hình thức giâm cây và chiết cành?Lời giải chi tiếtCâu 1:- khi thực hiện nhân giống sinh dưỡng từ những phương...
Đề bàiCâu 1. Nhóm các cây nào sau đây snh sản bằng thân rễ?A. Cỏ gấu, khoai langB. Khoai lang, rau máC. Chuối, nghệ D. Cỏ tranh, tre.Câu 2. Cây dâu tây sinh sản bằng:A. Thân củB. Thân rễC. Rễ củD....
Đề bàiCâu 1. Thụ phấn là gì, có mấy hình thức thụ phấn?Câu 2. Thế nào là thụ tinh kép?Lời giải chi tiếtCâu 1:- Là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy, sau đó hạt phấn...
Đề bàiCâu 1.Mô tả cấu tạo của một hoa mà em biết.Câu 2. Trình bày nguốn gốc của hạt và quả?Lời giải chi tiếtCâu 1:- Hoa đơn tính: như hoa bầu, bí, ngô,.. trên có đài hoa, cánh hoa, một...
Đề bàiCâu 1. Phương pháp trồng nào sau đây dễ xuất hiện đặc điểm mới ở cây con so với bố mẹA. Giâm cành               B. Ghép cànhC. Gieo hạt                   D. Chiết cành.Câu 2. Ở thực vật có hoa, quá trình...
Đề bàiCâu 1. So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật?Câu 2. Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể làm cho hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết,...
Đề bàiCâu 1. Hiện tượng thằn lằn đứt đuôi, tôm, cua có chân và càng bị gãy tái sinh được chân và càng mới có phải là sinh sản vô tính không? Vì sao? Phân biệt sinh sản vô tính...
Đề bàiCâu 1. Trùng roi sinh sản bằng hình thức nào?A. Nảy chồiB. Tiếp hợpC. Phân đôi theo chiều dọc cơ thểD. Phân đôi tho chiều ngang cơ thể.Câu 2. Ong mật sinh sản theo hình thức nào?A. Trinh sinhB....
Đề bàiCâu 1. So sánh hai hình thức sinh sản vô tính và hữu tính.Câu 2. Cho ví dụ về những loài động vật thụ tinh ngoài. Tại sao thụ tinh ngoài phải thực hiện trong môi trường nước?Lời giải...
Đề bàiCâu 1. So sánh sinh sản hữu tính ở thực vật và động vật.Câu 2. Tại sao sinh sản hữu tính tạo được các cá thể mới đa dạng về đặc điểm di truyền?Lời giải chi tiếtCâu 1:- Giống...
Đề bàiCâu 1. Đặc điểm sinh sản của lưỡng cư là:A. Đẻ trứng, thụ tinh ngoài, chăm sóc con.B. Đẻ trứng, thụ tinh trong, chăm sóc con.C. Đẻ trứng, thụ tinh ngoài, không chăm sóc con.D. Đẻ trứng, thụ tinh...
Đề bàiCâu 1. Phụ nữ uống thuốc tránh thai ( chứa progestrogen hoặc progestrogen + estrogen) có thể tránh được thai, tại sao?Câu 2. Rối loạn sản xuất FSH, LH, ơstrogen và progestêrôn có ảnh hưởng đến quá trình sinh...
Đề bàiCâu 1.Tuyến yên sản sinh ra các hoocmon nào?A. Progesteron và Ostrogen.B.Hoocmon kích nang trứng Ostrogen.C. Hoocmon kích dục nhau thai Progesteron.D. Hoocmon kích thích mang trứng, hoocmon tạo thể vàng.Câu 2. Hoocmon Progesteron được bài tiết từ tuyến...
Đề bàiCâu 1. Những biện pháp nào làm tăng sinh sản ở động vật?Câu 2. Tại sao ở tuổi vị thành niên không nên sử dụng các biện pháp đình sàn mà nên sử dụng các biện pháp tránh thai...
Đề bàiCâu 1. Tại sao phá thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà chỉ là biện pháp “ tránh đẻ” bất đắc dĩ?Câu 2. Nêu một số biện pháp điều khiển giới tính động...
Đề bàiCâu 1. Các biện pháp ngăn cản tinh trùng gặp trứng hiệu quả bao gồm những biện pháp nào?A. Dùng bao cao su, thắt ống dẫn trứng, xuất tinh ngoài, giao hợp vào giai đoạn không rụng trứng.B. Dùng...
Đề bàiCâu 1. So sánh sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật.Câu 2. Phân biệt các quá trình sau: thụ phấn, tự thụ phấn, thụ phấn chéo? Sự nảy mầm của hạt phấn diễn ra...
Đề bàiCâu 1. Ghép cành khác với chiết cành ở điểm nào?Câu 2. Cho biết những biến đổi về mặt hình thái và sinh lí khi quả chín.Câu 3. Trình bày chiều hướng tiến hóa của hình thức sinh sản...
Đề bàiCâu 1. So sánh hình thức sinh sản bằng cách nhân đôi ở vi khuẩn và động vật đơn bào.Câu 2. Nêu chiều hướng tiến hóa chung trong sinh sản hữu tính của động vật.Câu 3. Cho biết sự...
Đề bàiCâu 1. Hai lớp động vật nào sau đây có hình thức thụ tinh giống nhau?A. Lưỡng cư và cá.B. Bò sát và lưỡng cư.C. Cá và chim.D. Cá và bò sát.Câu 2. Điều nào không đúng khi nói...