Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử


I. Đọc – hiểu văn bản:Câu 1: * Bố cục: 3 phần- Từ đầu đến “Hà Nội”: giới thiệu chung về cầu Long Biên qua một thế kỉ tồn tại.- Tiếp đến “vững chắc”: Cầu Long Biên như một nhân...
Lời giải chi tiết1. Bài văn Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử có thể chia làm mấy đoạn? Nội dung, ý nghĩa của mỗi đoạn?Trả lời:Bài văn chia làm ba đoạn:-   Đoạn 1: Từ đầu đến: “nhân chứng...
Đề bài: Cảm nhận khi đọc cầu Long Biên- chứng nhân lịch sử của Thuý Lan.Bài làmCầu Long Biên- chứng nhăn lịch sử la một bài bút kí khá đặc sắc. Từ góc nhìn nhà báo và chất văn bút...
Đề bài: Chuyển bài bút kí Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử của Thuý Lan thành một bài tự sự.Bài làmTôi là một cây cầu bắc qua sông Hồng. Người ta đặt cho tôi cái tên khá kêu:...