Câu nghi vấn (tiếp theo)


III. NHỮNG CHỨC NĂNG KHÁC a. Bộc lộ cảm xúc, hoài niệm về quá khứb. Đe doạc. Đe doạd.khẳng địnhe. Bộc lộ sự ngạc nhiên- Không phải tất cả các câu nghi vấn bao giờ cũng kết thúc bằng dấu...
Lời giải chi tiếtIII - NHỮNG CHỨC NĂNG KHÁCXét những đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:a) Năm nay đào lại nở,Không thấy ông đồ xưa.Những người muôn năm cũ,Hồn ở đâu bây giờ?(Vũ Đình Liên, Ông đồ)b) Cai lệ không để...