Câu trần thuật


I. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THỨC VÀ CHỨC NĂNGCâu 1: Chỉ có câu: Ôi Tào Khê! là mang đặc điểm hình thức của câu cảm thán. Các câu còn lại trong các đoạn trích này đều thuộc kiểu câu trần thuật.Câu...
Lời giải chi tiếtI. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THỨC VÀ CHỨC NĂNGĐọc các đoạn trích sau và trả lời câu hỏi.a) Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta....