Câu trần thuật đơn


I. Câu trần thuật đơn là gì?Câu 1. Các câu dưới đây được dùng làm gì?   Đoạn văn có 9 câu:- Các câu kể, tả, nêu ý kiến: 1,2,6,9.- Hỏi: câu 6- Bộc lộ cảm xúc: câu 3,5,8.- Cầu khiến:...
Lời giải chi tiếtI. CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN LÀ GÌ?1. Các câu dưới đây được dùng làm gì?Chưa nghe hết câu, tôi đã hếch răng lên, xì một hơi rõ dài. Rồi, với bộ điệu khinh khỉnh, tôi mắng:- Hức!...