Câu trần thuật đơn có từ “là”


I. Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là:Câu 1. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:a. CN: Bà đỡ TrầnVN: là người huyện Đông Triều.b. CN: Truyền thuyết.VN: là loại truyện…kì ảo.c. CN: Ngày...
Lời giải chi tiếtI. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ1. Xác định các chủ ngữ, vị ngữ trong các câu đó.a) Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều.(Vũ Trinh)b) Truyền thuyết  là loại truyện dân...