Chiếc thuyền ngoài xa


Bố cục : Truyện chia làm 2 đoạn lớn:- Đoạn 1 (Từ đầu đến "chiếc thuyền lới vó đã biết mất"): Hai phát hiện của người nghệ sĩ nhiếp ảnh.- Đoạn 2 (Còn lại): Câu chuyện của người đàn bà...