Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 của ta được mở trong hoàn cảnh như thế nào ? Nêu diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch


  Đề bàiChiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 của ta được mở trong hoàn cảnh như thế nào? Nêu diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 135 – 138 để trả lời.  Lời...

  Đề bài

  Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 của ta được mở trong hoàn cảnh như thế nào? Nêu diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch. 

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtChiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 của ta được mở trong hoàn cảnh như thế nào ? Nêu diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 135 – 138 để trả lời.  

  Lời giải chi tiết

  1. Hoàn cảnh lịch sử:

  – Thế giới:

  + Hệ thống xã hội chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ.

  + Cách mạng Trung Quốc thành công, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập (1/10/1949).

  – Trong nước:

  + Nhiều nước công nhận độc lập và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

  + Mĩ hậu thuẫn cho Pháp và từng bước can thiệp sâu hơn vào chiến tranh ở Đông Dương.

  + Pháp thực hiện kế hoạch Rơve, nhằm tiến công Việt Bắc lần thứ hai, mong giành được thắng lợi để kết thúc chiến tranh.

  2. Diễn biến:

  – Ngày 16/9/1950, quân ta mở đầu chiến dịch đánh vào Đông Khê.

  – Ngày 18/9/1950, Đông Khê thất thủ, Pháp điều động quân đội từ Bắc Bộ lên thực hiện cuộc “hành quân kép”:

  + Một cánh đánh từ Thất Khê lên nhằm chiến lại Đông Khê, mở lại đường số 4.

  + Một cánh tiến công từ Cao Bằng xuống gặp nhau ở Đông Khê.

  – Ngày 22/10/1950, Pháp rút chay, đường số 4 được giải phóng.

  3. Kết quả:

  – Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 8 nghìn tên địch.

  – Giải phóng một vùng biên giới Việt – Trung từ Cao Bằng tới Đình Lập.

  – Chọc thủng hành lang Đông – Tây của Pháp.

  – Kế hoạch Rơve bị phá sản.

  4. Ý nghĩa:

  – Khai thông con đường liên lạc giữa Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa.

  – Mở ra bước phát triển mới trong cuộc kháng chiến.

  Bài tập cùng chuyên mục