Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 đã diễn ra như thế nào? Nêu kết quả và ý nghĩa của chiến dịch


  Đề bàiChiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 đã diễn ra như thế nào? Nêu kết quả và ý nghĩa của chiến dịch. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 133, 134 để trả lời. Lời giải chi tiết1. Diễn biến:- Tháng 3/1947, Pháp...

  Đề bài

  Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 đã diễn ra như thế nào? Nêu kết quả và ý nghĩa của chiến dịch. 

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtChiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 đã diễn ra như thế nào? Nêu kết quả và ý nghĩa của chiến dịch

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 133, 134 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  1. Diễn biến:

  – Tháng 3/1947, Pháp cử Bôlae làm Cao ủy ở Đông Dương, thực hiện kế hoạch tiến công căn cứ Việt Bắc, tiêu diệt cơ quan đầu não của ta, nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

  – Tháng 10/1947, Pháp mở chiến dịch tiến công Việt Bắc.

  ⟹ Trước tình hình đó, Đảng ra chỉ thị “phải phá tan cuộc tân công mùa đông của giặc Pháp”.

  – Tháng 11/1947, quân ta tiến công và bao vây Pháp ở hầu hết các mặt trận và giành được thắng lợi vào ngày 19/12/1947 bằng cuộc rút chạy của đại bộ phận quân Pháp.

  2. Kết quả:

  – Thu được nhiều vũ khí, quân trang quân dụng của chúng, đánh chìm nhiều tàu chiến, ca nô.

  – Bảo vệ an toàn cho cơ quan đầu não, bộ đội chủ lực của ta ngày càng lớn mạnh.

  3. Ý nghĩa:

  – Chuyển cuộc kháng chiến chống Pháp sang một giai đoạn mới.

  – Làm thất bại chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh”, buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.

  Bài tập cùng chuyên mục