Chiếu dời đô


I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢNCâu 1: Đây là đoạn văn có tính chất nêu tiền đề, làm chỗ dựa cho lý lẽ ở những phần tiếp theo.Câu 2:   Nhìn nhận hai triều Đinh, Lê trước đó với một tinh thần...
Lời giải chi tiếtI. VỀ TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM 1. Tác giả Lí Công Uẩn (974 – 1028) tức Lí Thái Tổ, người châu Cổ Pháp, lộ Bắc Giang (nay là xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc...
Lý Công Uẩn sinh năm 974, quê ở Từ Sơn (Bắc Ninh). Là người có chí lớn lại khoan từ nhân thứ (lời sư Vạn Hạnh), nên sau khi Lê Long Đĩnh mất, vua kế vị còn nhỏ không thể đảm...