Chiều xuân


Bố cục: 3 phần- Phần 1 (khổ 1): cảnh xuân trên bến vắng.- Phần 2 (khổ 2): cảnh xuân trên đường đê.- Phần 3 (khổ 3): cảnh xuân trong ruộng lúa.Câu 1:Bài thơ là một bức tranh mùa xuân vào...