Chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong những năm 1973 – 1991 như thế nào ?


  Đề bàiChính sách đối ngoại của Nhật Bản trong những năm 1973 – 1991 như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 56 để trả lời. Lời giải chi tiếtTừ những năm 1970, Nhật Bản đã bắt đầu đưa ra chính sách đối ngoại...

  Đề bài

  Chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong những năm 1973 – 1991 như thế nào?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtChính sách đối ngoại của Nhật Bản trong những năm 1973 - 1991 như thế nào ?

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 56 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  Từ những năm 1970, Nhật Bản đã bắt đầu đưa ra chính sách đối ngoại mới, thể hiện trong học thuyết Phucưđa (1977) và học thuyết Kaiphu (1991). Nội dung chủ yếu của các học thuyết trên là tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với các nước Đông Nam Á và tổ chức ASEAN.