Chính tả (Nghe – viết): Ai ngoan sẽ được thưởng


Lời giải chi tiết1. Nghe – viết: Ai ngoan sẽ được thưởng (từ Một buổi sáng … đến da Bác hồng hào.)      Một buổi sáng, Bác Hồ đến thăm trại nhi đồng. Vừa thấy Bác, các em nhỏ đã chạy...