Chính tả (Nghe – viết): Bàn tay dịu dàng


Lời giải chi tiết1. Nghe – viết: Bàn tay dịu dàng (từ Thầy giáo bước vào lớp … đến thương yêu)     Thầy giáo bước vào lớp. Thầy bắt đầu kiểm tra bài làm ở nhà của học sinh.     Khi thầy...