Chính tả (Nghe – viết): Cò và Cuốc


Lời giải chi tiết1. Nghe – viết: Cò và Cuốc (từ đầu đến ngại gì bẩn hở chị?)      Cò đang lội ruộng bắt téo. Cuốc thấy vậy từ trong bụi rậm lần ra, hỏi:      - Chị bắt tép vất vả...