Chính tả (Nghe – viết): Lượm


Lời giải chi tiết1. Nghe – viết : Lượm (hai khổ thơ đầu)Chú bé loắt choắtCái xắc xinh xinhCái chân thoăn thoắtCái đầu nghênh nghênh. Ca lô đội lệchMồm huýt sáo vangNhư con chim chíchNhảy trên đường vàng…- Mỗi dòng thơ...