Chính tả (Nghe – viết): Ngôi trường mới


Lời giải chi tiết1. Nghe – viết: Ngôi trường mới (từ Dưới mái trường mới… đến hết)     Dưới mái trường mới, sao tiếng trống rung động kéo dài! Tiếng cô giáo trang nghiêm mà ấm áp. Tiếng đọc bài...